Először is, kezdjük azzal, hogy tisztázzuk a fogalmakat!

A “ tudatos” és a“ tudatalatti” megkülönböztetése

Forrás: Joseph Murphy Tudatalattid csodálatos hatalma.

“Ne feledd: nincs két elméd. Ugyanannak az egy elmének a kétféle tevékenységi területéről beszélünk. Tudatos elméd a mérlegelő elme. Ebben a szakaszban történik a válogatás. Kiválasztod, például olvasnivalódat, otthonodat, élettársadat. Összes döntésedet tudatos agyaddal hozod. Másfelől viszont a szíved minden tudatos választás nélkül, automatikusan műkö­dik, az emésztés, lélegzés, vérkeringés összes folyamata tudat­alattid révén, a tudatod ellenőrzésétől függetlenül zajlik.”

Tudatalattid elfogad minden benyomást, azaz bármit, amit tudatosan elhiszel. Nem mérlegeli a dolgokat, mint ahogy tuda­tos elméd teszi, és soha nem felesel veled. Olyan a tudatalattid, mint a termőföld, ami jó és rossz magokat egyaránt befogad és kihajtat. Gondolataid elevenek, és csakugyan hasonlatosak ők a virágok magvaihoz. A káros, romboló gondolatok tudatalat­tidban is rombolnak, s kellő időben a jellegüknek megfelelő ta­pasztalatok alakjában öltenek testet.

Ne feledd, tudatalattid nem fogja bizonygatni: ezek a gondo­latok jók vagy rosszak, igazak vagy hamisak; javaslataidat elfo­gadja, és a jellegük szerint cselekszik. Ha például valamit tuda­tosan igaznak fogadsz el, tudatalattid így fogadja magába – még akkor is, ha az hamis volt -, és hozzálát, hogy biztosítsa a szük­ségszerűen bekövetkező eredményeket, hiszen olyasmivel dol­gozik, amit te már igaznak tekintettél.

A tudatalatti nem mérlegel úgy, mint a tudatos elme

Tudatalattid képtelen a vitatkozásra. Következésképp he­lyesnek fogadja el helytelen elképzeléseidet is, és igyekszik fel­tételek, tapasztalatok, események képében megvalósítani őket. Bármi történik veled, mind azokon a gondolatokon alapszik, amelyeket hited révén tudatalattidra erőltettél. Ha hibás elkép­zeléseket továbbítottál, akkor a javítás biztos módszere az, hogy olyan harmonikus, építő gondolatokat ismételj gyakran, ame­lyeket a tudatalattid elfogad, és új, egészséges szokásokat alakít ki gondolataid és egész életed számára, mivel a szokások a tu­datalattidban tanyáznak.

Ha te is keresed a megoldást, a tudatalattid átprogramozására, megtisztítására, akkor valószínűleg találkoztál a pozitív gondolkodással, és a pozitív megerősítésekkel. Ha nagy lelkesedéssel alkalmaztad is ezeket, akkor megtapasztalhattad hozzám hasonlóan, hogy ez bizony hosszú folyamat, és nem is minden embernél hoz eredményeket.

Ha ugyan is az, amit kívánsz nincs összhangban az érzelmeiddel, vagy tudatalatti programjaiddal, akkor kántálhatsz egész nap, eredmény nélkül. A tudatalatti ugyan is sokkal erősebb, és ha a tudatos tudat, és a tudatalatti összetűz, akkor mindig a tudatalatti győz

Mi lehet akkor a megoldás?

14-éve folyamatos keresésben vagyok. Tanfolyamokat végzek, járok előadásokra, hallgatok a témához kapcsolódó videókat, keresem a legjobb módszert, technikát, amitől a legtöbbet fejlődhetek, és eredményesen tudok segíteni másoknak. Egyszerű ember lévén, mindig egyszerű megoldásokat kerestem, olyat, amit bárki tud alkalmazni.

Így találtam rá 2014-ben az Access Bars ra, ami igazi szerelemmé vált, és aminek alkalmazásával megszabadulhattam az életemet megkeserítő, robotpilótaként irányító tudatalatti programjaimtól.

Ha nekem sikerült, sikerülhet neked, és bárkinek, természetesen akkor, ha hajlandó vagy választani.

Ha a válaszod igen, akkor várlak szeretettel, valamelyik meghirdetett tanfolyamra.

A tanfolyamról bővebb leírás, és jelentkezni lehet ITT https://www.facebook.com/events/2623936930987614/

Vagy a Web oldalon a tanfolyamok menüpontban.